INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategorizácia železníc  > Vlečka, vedľajšia trať

Vlečka, vedľajšia trať

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategorizaciaZeleznic/VleckaVedlajsiaTrat

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategorizaciaZeleznic/VleckaVedlajsiaTrat:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategorizaciaZeleznic/VleckaVedlajsiaTrat

Názov: Vlečka, vedľajšia trať

Popis:

Kategorizácia železníc: Vlečka, vedľajšia trať

Číselník: Kategorizácia železníc


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc