INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória objektu ochrany nerastného bohatstva  > Dobývací priestor

Dobývací priestor

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaObjektuOchranyNerastnehoBohatstva/DobyvaciPriestor

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaObjektuOchranyNerastnehoBohatstva/DobyvaciPriestor:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaObjektuOchranyNerastnehoBohatstva/DobyvaciPriestor

Názov: Dobývací priestor

Popis:

Kategória objektu ochrany nerastného bohatstva: Dobývací priestor

Číselník: Kategória objektu ochrany nerastného bohatstva


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc