INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória objektu ochrany nerastného bohatstva  > Chránené ložiskové územie

Chránené ložiskové územie

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaObjektuOchranyNerastnehoBohatstva/ChraneneLoziskoveUzemie

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaObjektuOchranyNerastnehoBohatstva/ChraneneLoziskoveUzemie:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaObjektuOchranyNerastnehoBohatstva/ChraneneLoziskoveUzemie

Názov: Chránené ložiskové územie

Popis:

Kategória objektu ochrany nerastného bohatstva: Chránené ložiskové územie

Číselník: Kategória objektu ochrany nerastného bohatstva


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc