INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória normálovej krivosti reliéfu  > Z - zložená (kombinovaná) forma

Z - zložená (kombinovaná) forma

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaNormalovejKrivostiReliefu/ZZlozenaKombinovanaForma

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaNormalovejKrivostiReliefu/ZZlozenaKombinovanaForma:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaNormalovejKrivostiReliefu/ZZlozenaKombinovanaForma

Názov: Z - zložená (kombinovaná) forma

Popis:

Kategória normálovej krivosti reliéfu: z - zložená (kombinovaná) forma

Číselník: Kategória normálovej krivosti reliéfu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc