INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória mapolpošného chráneného územia  > PR - Prírodná rezervácia

PR - Prírodná rezervácia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/PrPrirodnaRezervacia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/PrPrirodnaRezervacia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/PrPrirodnaRezervacia

Názov: PR - Prírodná rezervácia

Popis:

Kategória mapolpošného chráneného územia: PR - Prírodná rezervácia

Číselník: Kategória mapolpošného chráneného územia


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc