INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória mapolpošného chráneného územia  > OP PR - Ochranné pásmo prírodnej rezervácie

OP PR - Ochranné pásmo prírodnej rezervácie

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/OpPrOchrannePasmoPrirodnejRezervacie

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/OpPrOchrannePasmoPrirodnejRezervacie:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/OpPrOchrannePasmoPrirodnejRezervacie

Názov: OP PR - Ochranné pásmo prírodnej rezervácie

Popis:

Kategória mapolpošného chráneného územia: OP PR - Ochranné pásmo prírodnej rezervácie

Číselník: Kategória mapolpošného chráneného územia


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc