INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória mapolpošného chráneného územia  > OP NPP - Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky

OP NPP - Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/OpNppOchrannePasmoNarodnejPrirodnejPamiatky

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/OpNppOchrannePasmoNarodnejPrirodnejPamiatky:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/OpNppOchrannePasmoNarodnejPrirodnejPamiatky

Názov: OP NPP - Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky

Popis:

Kategória mapolpošného chráneného územia: OP NPP - Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky

Číselník: Kategória mapolpošného chráneného územia


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc