INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória mapolpošného chráneného územia  > OP CHA - Ochranné pásmo chráneného areálu

OP CHA - Ochranné pásmo chráneného areálu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/OpChaOchrannePasmoChranenehoArealu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/OpChaOchrannePasmoChranenehoArealu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaMapolposnehoChranenehoUzemia/OpChaOchrannePasmoChranenehoArealu

Názov: OP CHA - Ochranné pásmo chráneného areálu

Popis:

Kategória mapolpošného chráneného územia: OP CHA - Ochranné pásmo chráneného areálu

Číselník: Kategória mapolpošného chráneného územia


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc