INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória krajinnej pokrývky  > Trávnaté porasty (lúky a pasienky)

Trávnaté porasty (lúky a pasienky)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/TravnatePorastyLukyAPasienky

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/TravnatePorastyLukyAPasienky:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/TravnatePorastyLukyAPasienky

Názov: Trávnaté porasty (lúky a pasienky)

Popis:

Kategória krajinnej pokrývky: Trávnaté porasty (lúky a pasienky)

Číselník: Kategória krajinnej pokrývky


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc