INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória krajinnej pokrývky  > Súvislá sídelná zástavba

Súvislá sídelná zástavba

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/SuvislaSidelnaZastavba

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/SuvislaSidelnaZastavba:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/SuvislaSidelnaZastavba

Názov: Súvislá sídelná zástavba

Popis:

Kategória krajinnej pokrývky: Súvislá sídelná zástavba

Číselník: Kategória krajinnej pokrývky


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc