INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória krajinnej pokrývky  > Prevažne poľnohospodárske areály s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie

Prevažne poľnohospodárske areály s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/PrevaznePolnohospodarskeArealySVyraznymZastupenimPrirodzenejVegetacie

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/PrevaznePolnohospodarskeArealySVyraznymZastupenimPrirodzenejVegetacie:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/PrevaznePolnohospodarskeArealySVyraznymZastupenimPrirodzenejVegetacie

Názov: Prevažne poľnohospodárske areály s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie

Popis:

Kategória krajinnej pokrývky: Prevažne poľnohospodárske areály s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie

Číselník: Kategória krajinnej pokrývky


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc