INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória krajinnej pokrývky  > Nesúvislá sídelná zástavba

Nesúvislá sídelná zástavba

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/NesuvislaSidelnaZastavba

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/NesuvislaSidelnaZastavba:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/NesuvislaSidelnaZastavba

Názov: Nesúvislá sídelná zástavba

Popis:

Kategória krajinnej pokrývky: Nesúvislá sídelná zástavba

Číselník: Kategória krajinnej pokrývky


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc