INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória krajinnej pokrývky  > Líniová zeleň prevažne v prírodnej krajine

Líniová zeleň prevažne v prírodnej krajine

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/LiniovaZelenPrevazneVPrirodnejKrajine

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/LiniovaZelenPrevazneVPrirodnejKrajine:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/LiniovaZelenPrevazneVPrirodnejKrajine

Názov: Líniová zeleň prevažne v prírodnej krajine

Popis:

Kategória krajinnej pokrývky: Líniová zeleň prevažne v prírodnej krajine

Číselník: Kategória krajinnej pokrývky


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc