INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória krajinnej pokrývky  > Líniová zeleň (brehové porasty, vetrolamy, aleje)

Líniová zeleň (brehové porasty, vetrolamy, aleje)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/LiniovaZelenBrehovePorastyVetrolamyAleje

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/LiniovaZelenBrehovePorastyVetrolamyAleje:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/LiniovaZelenBrehovePorastyVetrolamyAleje

Názov: Líniová zeleň (brehové porasty, vetrolamy, aleje)

Popis:

Kategória krajinnej pokrývky: Líniová zeleň (brehové porasty, vetrolamy, aleje)

Číselník: Kategória krajinnej pokrývky


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc