INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória krajinnej pokrývky  > Cestná a železničná sieť a priľahlé areály

Cestná a železničná sieť a priľahlé areály

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/CestnaAZeleznicnaSietAPrilahleArealy

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/CestnaAZeleznicnaSietAPrilahleArealy:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaKrajinnejPokryvky/CestnaAZeleznicnaSietAPrilahleArealy

Názov: Cestná a železničná sieť a priľahlé areály

Popis:

Kategória krajinnej pokrývky: Cestná a železničná sieť a priľahlé areály

Číselník: Kategória krajinnej pokrývky


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc