INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kategória chráneného územia  > Chránená krajinná oblasť

Chránená krajinná oblasť

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaChranenehoUzemia/ChranenaKrajinnaOblast

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaChranenehoUzemia/ChranenaKrajinnaOblast:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KategoriaChranenehoUzemia/ChranenaKrajinnaOblast

Názov: Chránená krajinná oblasť

Popis:

Kategória chráneného územia: Chránená krajinná oblasť

Číselník: Kategória chráneného územia


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc