INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Identifikátor užívania, funkcie, alebo oprávnenia dopravného systému  > Diaľnica, 4 a viacprúdová, cesta pre motorové vozidlá

Diaľnica, 4 a viacprúdová, cesta pre motorové vozidlá

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/IdentifikatorUzivaniaFunkcieAleboOpravneniaDopravnehoSystemu/Dialnica4AViacprudovaCestaPreMotoroveVozidla

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/IdentifikatorUzivaniaFunkcieAleboOpravneniaDopravnehoSystemu/Dialnica4AViacprudovaCestaPreMotoroveVozidla:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/IdentifikatorUzivaniaFunkcieAleboOpravneniaDopravnehoSystemu/Dialnica4AViacprudovaCestaPreMotoroveVozidla

Názov: Diaľnica, 4 a viacprúdová, cesta pre motorové vozidlá

Popis:

Identifikátor užívania, funkcie, alebo oprávnenia dopravného systému: Diaľnica, 4 a viacprúdová, cesta pre motorové vozidlá

Číselník: Identifikátor užívania, funkcie, alebo oprávnenia dopravného systému


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc