INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV  > V - veľmi plytké (pod 3m)

V - veľmi plytké (pod 3m)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/VVelmiPlytkePod3m

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/VVelmiPlytkePod3m:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/VVelmiPlytkePod3m

Názov: V - veľmi plytké (pod 3m)

Popis:

Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV: V - veľmi plytké (pod 3m)

Číselník: Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc