INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV  > S - plytké (3-15m)

S - plytké (3-15m)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/SPlytke315m

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/SPlytke315m:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/SPlytke315m

Názov: S - plytké (3-15m)

Popis:

Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV: S - plytké (3-15m)

Číselník: Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc