INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV  > D - hlboké (nad 15m)

D - hlboké (nad 15m)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/DHlbokeNad15m

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/DHlbokeNad15m:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/HlbkovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/DHlbokeNad15m

Názov: D - hlboké (nad 15m)

Popis:

Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV: D - hlboké (nad 15m)

Číselník: Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc