INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV  > Vápencový

Vápencový

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/GeologickaKetgoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/Vapencovy

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/GeologickaKetgoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/Vapencovy:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/GeologickaKetgoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/Vapencovy

Názov: Vápencový

Popis:

Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV: Vápencový

Číselník: Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc