INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV  > Organický

Organický

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/GeologickaKetgoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/Organicky

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/GeologickaKetgoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/Organicky:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/GeologickaKetgoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/Organicky

Názov: Organický

Popis:

Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV: Organický

Číselník: Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc