INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Erodovateľnosť pôdy  > Silná erózia

Silná erózia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/ErodovatelnostPody/SilnaErozia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/ErodovatelnostPody/SilnaErozia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/ErodovatelnostPody/SilnaErozia

Názov: Silná erózia

Popis:

Erodovateľnosť pôdy: silná erózia

Číselník: Erodovateľnosť pôdy


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc