INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Erodovateľnosť pôdy  > Bez prejavu erózie

Bez prejavu erózie

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/ErodovatelnostPody/BezPrejavuErozie

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/ErodovatelnostPody/BezPrejavuErozie:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/ErodovatelnostPody/BezPrejavuErozie

Názov: Bez prejavu erózie

Popis:

Erodovateľnosť pôdy: bez prejavu erózie

Číselník: Erodovateľnosť pôdy


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc