INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV  > M - stredný

M - stredný

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv/MStredny

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv/MStredny:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv/MStredny

Názov: M - stredný

Popis:

Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV: M - stredný

Číselník: Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc