INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV  > H - veľmi dobrý

H - veľmi dobrý

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv/HVelmiDobry

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv/HVelmiDobry:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv/HVelmiDobry

Názov: H - veľmi dobrý

Popis:

Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV: H - veľmi dobrý

Číselník: Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc