INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV  > B - zničený

B - zničený

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv/BZniceny

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv/BZniceny:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv/BZniceny

Názov: B - zničený

Popis:

Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV: B - zničený

Číselník: Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc