INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV  > Neaplikuje sa

Neaplikuje sa

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyPotencialVodnehoUtvaruPodlaRsv/NeaplikujeSa

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyPotencialVodnehoUtvaruPodlaRsv/NeaplikujeSa:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyPotencialVodnehoUtvaruPodlaRsv/NeaplikujeSa

Názov: Neaplikuje sa

Popis:

Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV: Neaplikuje sa

Číselník: Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc