INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV  > Dobrý a vyšší

Dobrý a vyšší

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyPotencialVodnehoUtvaruPodlaRsv/DobryAVyssi

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyPotencialVodnehoUtvaruPodlaRsv/DobryAVyssi:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/EkologickyPotencialVodnehoUtvaruPodlaRsv/DobryAVyssi

Názov: Dobrý a vyšší

Popis:

Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV: Dobrý a vyšší

Číselník: Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc