INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Druh monitorovacej lokalty pôdy  > Poľnohospodárska pôda

Poľnohospodárska pôda

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/DruhMonitorovacejLokaltyPody/PolnohospodarskaPoda

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/DruhMonitorovacejLokaltyPody/PolnohospodarskaPoda:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/DruhMonitorovacejLokaltyPody/PolnohospodarskaPoda

Názov: Poľnohospodárska pôda

Popis:

Druh monitorovacej lokalty pôdy: Poľnohospodárska pôda

Číselník: Druh monitorovacej lokalty pôdy


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc