INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Druh monitorovacej lokalty pôdy  > Pôda nad hornou hranicou lesa

Pôda nad hornou hranicou lesa

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/DruhMonitorovacejLokaltyPody/PodaNadHornouHranicouLesa

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/DruhMonitorovacejLokaltyPody/PodaNadHornouHranicouLesa:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/DruhMonitorovacejLokaltyPody/PodaNadHornouHranicouLesa

Názov: Pôda nad hornou hranicou lesa

Popis:

Druh monitorovacej lokalty pôdy: Pôda nad hornou hranicou lesa

Číselník: Druh monitorovacej lokalty pôdy


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc