INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Aktuálny stav objektu  > V zime neudržiavaná

V zime neudržiavaná

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/AktualnyStavObjektu/VZimeNeudrziavana

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/AktualnyStavObjektu/VZimeNeudrziavana:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/AktualnyStavObjektu/VZimeNeudrziavana

Názov: V zime neudržiavaná

Popis:

Aktuálny stav objektu: V zime neudržiavaná

Číselník: Aktuálny stav objektu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc