INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Aktuálny stav objektu  > Uzavretá pre verejnú dopravu

Uzavretá pre verejnú dopravu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/AktualnyStavObjektu/UzavretaPreVerejnuDopravu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/AktualnyStavObjektu/UzavretaPreVerejnuDopravu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/AktualnyStavObjektu/UzavretaPreVerejnuDopravu

Názov: Uzavretá pre verejnú dopravu

Popis:

Aktuálny stav objektu: Uzavretá pre verejnú dopravu

Číselník: Aktuálny stav objektu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc